Chính sách bảo mật thông tin

Thu thập Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân chúng tôi đang sở hữu.

 

Bạn cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp nó một cách tự nguyện cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho chúng tôi khi:
• Đăng ký tài khoản sử dụng, tra cứu thông tin, đăng ký tuyển dụng trên website và ứng dụng của chúng tôi.
• Tương tác với các trang/ kênh mạng xã hội của chúng tôi;
• Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức;
• Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân;
• Điền thông tin trong các cuộc khảo sát của chúng tôi.

 

Khi dịch vụ của chúng tôi được sử dụng

Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:
• Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
• Thông tin về cách bạn tương tác với Ứng Dụng, Website hoặc dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
• Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo);
• Dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng và Website của chúng tôi.

 

Từ các nguồn khác

Khi chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến chúng tôi phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:
• Từ các chương trình giới thiệu;
• Từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi
• Dữ liệu công khai có sẵn;
• Nguồn dữ liệu chính phủ;
• Khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp;
• Nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác.

 

Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên

Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho Affmates. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho Affmates, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

One Reply to “Chính sách bảo mật thông tin”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *