ĐIỀU KHOẢN KHIẾU NẠI

Affmates tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vì vậy, affmates.com đề nghị những cá nhân tổ chức tham gia cung cấp hoặc sử dụng các sản phẩm dịch vụ trên website phải cung cấp các thông tin chính xác, trung thực và chi tiết về việc cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ. Mọi hành vi gian lận đều bị lên án và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khi có khiếu nại, tranh chấp, thành viên thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thành viên mua hàng khiếu nại về dịch vụ của người bán trên affmates.com qua email: support@affmates.com

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của affmates.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên mua hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì affmates.com sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

– Trường hợp khiếu nại dịch vụ: affmates.com cam kết tiếp nhận khiếu nại của thành viên và giải quyết trong vòng 24h đồng thời bồi thường cho khách hàng nếu do lỗi của affmates.com dẫn đến thiệt hại.

Bước 3: Nếu trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của affmates.com thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *